Пријава запослених по превенцији радне инвалидности и рехабилитацији

Поштовани,

Обавештавамо Вас да почиње пријављивање запослених за упућивање по Програму превенције радне инвалидности и рехабилитације за 2018. годину. Пријаве можете доставити синдикалним представницима у Огранку Синдикалне организације дела предузећа где сте запослени или Одбору за превенцију радне инвалидности и рехабилитацију путем Централе Синдикалне организације ЕПС ОДС „Електровојводина“ Нови Сад, лично или путем електронске поште. Списак синдикалних представника којима можете доставити Пријаве, са емаил адресама и бројевима телефона, налази се у прилогу. Молимо Вас да пријаве попуните у складу са упутством у дну пријаве.

Пријаве можете достављати до 01.03.2018. године, након чега ће на огласним таблама бити објављени спискови запослених који се упућују по Програму превенције радне инвалидности и рехабилитације за 2018. годину.

Жалбе на објављене спискове могу се доставити до 08.03.2018. године.

Прилози: