Органи и тела Синдикалне Организације

  1. Главни одбор
  2. Извршни одбор
  3. Надзорни одбор